Postadress:
Law & Tax
Advokat Lili-Ann T Tullborg
Box 11470,
404 30 Göteborg

E-mail:
lili-ann.t.tullborg@lawtax.se

Tel nr:
0733-12 88 90

Sälja eller köpa företag

Köp eller försäljning av företag är komplexa processer som ofta tar både tid och fokus från den vanliga verksamheten.

Köparens funderingar och diskussioner kretsar ofta kring ekonomiska faktorer som den ekonomiska värderingen och priset. Men många andra frågor dyker också upp under processens gång och innan beslutet att köpa fattas, många av dem har juridisk anknytning. Vilka garantier behöver jag kräva av säljaren? Vilken miljörisk tar jag som köpare? Vilka dolda förpliktelser och åtagande har företaget?

Säljarens mest angelägna fråga är givetvis också den ekonomiska värderingen av företaget och priset. För säljaren kan en lyckad försäljningsprocess medverka till en väsentligt högre värdering, lika väl som att en mindre lyckad process kan reducera värderingen på ett både onödigt och oönskat sätt. Genom ett gediget förarbete kan man förebygga sådana brister som annars skulle kunna leda till både lägre köpeskilling och hårdare garantiåtaganden för säljaren.

Law & Tax har gedigen erfarenhet som rådgivare i företagstransaktioner med såväl ägarledda företag som större koncerner, och dessutom ett väl utvecklat nätverk med tillgång till expertis i de flesta frågor.

Vi biträder köparen i hela förvärvsprocessen från inledande analys och värdering, förhandlingar, due diligence (DD), avtal och ”closing”. Vi kan också ge råd om lämplig förvärvsstruktur ur skattemässig synvinkel, se skatt

Vi hjälper säljaren att planera, förbereda och genomföra en försäljning.

Kontakta advokat och skattejurist Lili-Ann T Tullborg för mer information.