Postadress:
Law & Tax
Advokat Lili-Ann T Tullborg
Box 11470,
404 30 Göteborg

E-mail:
lili-ann.t.tullborg@lawtax.se

Tel nr:
0733-12 88 90

Avtal och tvister

Att avtala rätt är rätt svårt. Därför uppkommer ofta tvister kring avtal. Advokat Lili-Ann T Tullborg på Law & Tax hjälper dig att avtala rätt för att undvika tvister.

Tvisterna hänger ibland samman med svårigheten att skriva heltäckande avtal – många gånger uppkommer situationer som man inte närmare funderat över när avtalet skrevs, och därför inte tänkt på att reglera i avtalet. Ibland uppkommer tvister på grund av svårigheten att med tillräcklig exakthet i ord och skrift ge uttryck för vad parterna kommit överens om.

Men tvister uppkommer också ofta på grund av att den som författat avtalet inte haft tillräckligt goda kunskaper om de olika rättsregler som är tillämpliga på den aktuella avtalssituationen, och därför inte kunnat förutse risker eller konsekvenser. (OBS- följ upp i undertexten)

En tvist innebär en stor påfrestning, ekonomiskt och inte minst känslomässigt, oavsett om du är privatperson eller företräder ett företag.

Processen i domstolen eller skiljenämnden är tidskrävande och medför att energi och fokus koncentreras till vad som hänt, istället för att vara inriktad på nuet och framtiden.

Mot den bakgrunden vill vi helst hjälpa dig att skriva avtal som är heltäckande och som undviker fällorna, och som med tillräcklig exakthet i ord och skrift ger uttryck för vad du och din motpart kommit överens om. På så sätt får du lugn och ro, och kraft att ägna dig åt affärerna.

Men om en tvist inte går att undvika vill vi i första hand hjälpa till att lösa tvisten utan att behöva gå till någon domstol, och med målsättningen att nå en för dig så affärsmässigt fördelaktig lösning som möjligt. Detta kan ofta uppnås genom en rätt analys av situationen, och hjälp vid förhandlingar med motparten.

Om tvisten ändå hamnar i domstol eller i skiljenämnd gör Law & Tax allt vi kan för att göra tvisten så okomplicerad och så tids- och kostnadseffektiv som möjligt.