Postadress:
Law & Tax
Advokat Lili-Ann T Tullborg
Box 11470,
404 30 Göteborg

E-mail:
lili-ann.t.tullborg@lawtax.se

Tel nr:
0733-12 88 90

Internprissättning

Att sätta rätt pris på koncerninterna internationella transaktioner av varor och tjänster är av största vikt. Felaktig prissättning kan medföra onödiga skattekostnader eller straffavgifter. Law & Tax hjälper företag att analysera sin internprissättning och att upprätta nödvändig dokumentation kring internprissättningen – vilket är ett krav i de flesta länder.

Fördjupning