Postadress:
Law & Tax
Advokat Lili-Ann T Tullborg
Box 11470,
404 30 Göteborg

E-mail:
lili-ann.t.tullborg@lawtax.se

Tel nr:
0733-12 88 90

Moms

Momsfrågor uppkommer i större eller mindre utsträckning oavsett vilken verksamhet du bedriver. Law & Tax kan till exempel hjälpa till med att bedöma om du överhuvudtaget bedriver en momspliktig verksamhet, i vilket land moms ska debiteras eller om avdragsrätt föreligger för vissa specifika utgifter.

Fördjupning