Postadress:
Law & Tax
Advokat Lili-Ann T Tullborg
Box 11470,
404 30 Göteborg

E-mail:
lili-ann.t.tullborg@lawtax.se

Tel nr:
0733-12 88 90

Skatt

Nästan alla beslut som fattas inom en affärsverksamhet, eller som inte fattas, har skattekonsekvenser på ett eller flera plan. Beslutet, eller avsaknaden av beslut, kan påverka beskattningen av själva företaget, ägarens och/eller företagsledarens beskattning, uttaget av sociala avgifter, moms m.m.

Law & Tax hjälper dig och ditt företag med alla frågor som har med skatt att göra.

Skattejurist Lili-Ann T Tullborg analyserar om det går att minska din egen eller ditt företags skattekostnad, men kan också upptäcka och förebygga potentiella skatterisker.

Vi på Law & Tax företräder också dig eller ditt företag vid skriftväxling med skatteverket och vid processer i länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätt.

Vi gör det enklare för dig att fatta kloka beslut - vare sig det rör sig om skatteeffektiva bolagsstrukturer vid köp eller försäljning av företag, etablering av företag utomlands eller moms och tull.

Fördjupning