Välkommen till Law & Tax

Law & Tax är den lilla och personliga advokatbyrån som ger Dig kvalificerad affärsjuridisk rådgivning. Vi begränsar antalet klienter och kan därför ha Dina affärer i fokus. Law & Tax ger Dig skräddarsydd och innovativ rådgivning, och hjälper Dig med komplex juridik på ett enkelt och okomplicerat sätt. Hos oss har Du alltid direktkontakt med expertisen och slipper omvägen om biträdande jurister och assistenter. Välkommen till Law & Tax!

Aktuellt


Läs mer

Avtal och tvister


Ett väl genomtänkt och väl formulerat avtal baserat på god kännedom om den juridiska kontexten minskar riskerna för påfrestande tvister och dyra rättegångskostnader. Du kan då använda din tid och din energi åt affärerna.

Läs mer om Avtal och tvister

Utomlands


Oavsett om det är ett företag eller du som privatperson som ska flytta utomlands är det många frågor som först behöver utredas och besvaras. Law & Tax hjälper dig att reda ut begreppen, och att hålla balansen på den slaka lina som skärningspunkten mellan svensk och utländsk rätt är.

Läs mer om Utomlands

Skatt


Nästan alla beslut som fattas har skattekonsekvenser på ett eller flera plan och kan påverka beskattningen av både själva företaget och ägaren. Analysera företagets skattekostnad, upptäck och förebygg potentiella skatterisker. Law & Tax hjälper dig i skatteprocesser.

Läs mer om Skatt

Sälja eller köpa företag


Köp eller försäljning av företag är komplexa processer både för köparen och för säljaren. Law & Tax advokat och skattejurist biträder dig som köpare i hela förvärvsprocessen från inledande analys och värdering, förhandlingar, due diligence (DD), avtal och ”closing”.

Läs mer om Sälja eller köpa företag